Ad Birim
Soyad Dahili No
Email
   
ADSOYADÜNVANBİRİMTELEFONEMAİL
A. Ercan EKİNCİ REKTÖR YRD. REKTÖRLÜK 2266666-11105 aeekinci@erzincan.edu.tr
Halim Ferit BAYATA GENEL SEKRETER REKTÖRLÜK 2266666-11109 hfbayata@erzincan.edu.tr
Metin UĞURTÜRK GENEL SEK. YRD. REKTÖRLÜK 2266666-11201 mugurturk@erzincan.edu.tr
Atila KUMBASAROĞLU DAİRE BAŞKANI YAPI İŞERİ TEKNİK DB 2266666-12100 akumbasaroglu@erzincan.edu.tr
Davut MUMCU DAİRE BAŞKANI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2266666-11421 dmumcu@erzincan.edu.tr
Ertuğrul Oktay ŞAHİN DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DB 2266666-12002 eosahin@erzincan.edu.tr
MESUT GÜĞERÇİN DAİRE BAŞKANI KÜTÜPHANE VE DÖK DB 2243032-40367 kutuphane@erzincan.edu.tr
NAMIK KEMAL DEVECİ DAİRE BAŞKANI STRATEJİ GELİŞTİRME DB 2266666-11241 nkdeveci@erzincan.edu.tr
Sadi TAPANOĞLU DAİRE BAŞKANI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DB 2230780-12048 stapanoglu@erzincan.edu.tr
SÜLEYMAN GÜRGAN DAİRE BAŞKANI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2266666-11321 sgurgan@erzincan.edu.tr
12345678910...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı